شرکت ناروین گستر پارسیان
تامين کننده ژئوسنتتيک ها، کامپوزيتها و مواد تخصصي صنايع نفت، گاز و آب

ويژگي ها، توانمندي ها و فعاليت هاي شرکت ناروين گستر پارسيان

هدف از تاسيس شركت ناروين گستر پارسيان، ايجاد يك سيستم منظم یك پارچه خدمات نوين مهندسي داخلي و خارجي براي تامين مواد تخصصي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به صورت اختصاصي ژئوتکستايل، ژئوممبرين، ژئوگريد، دريچه ها و پست هاي کامپوزيتي برق است.
اين شركت كار خود را از سال 1384 با چهار نفر و با سرمايه اوليه 500 ميليون ريال آغاز كرد. اين شركت مكمل شركت هايي است كه پيمانكار صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و شهرداري تهران هستند و همچنين تامين كننده كالاي هاي تخصصي از جمله ژئوتکستايل، ژئوممبرين، ژئوگريد، دريچه ها و پست هاي کامپوزيتي برق می باشد.

در طول 11 سال اخير مديران شركت در اجراي پروژه هاي متعددي در زمينه تامين مواد پروژه ها وهمچنين مديريت پيمان طرح هاي صنعتي، ساختماني و بازرگاني در مناطق جنوبي كشور به فعاليت گسترده مشغول بوده اند.
محصولات ارائه شده از سوي اين شركت به طور كلي ژئوسنتتيك ناميده مي شوند.
ناروين گستر پارسيان به منظور حضور فعال در عرصه تامين مواد و متريال طرح هاي صنعتي عمراني كشور ژئوتکستايل، ژئوممبرين، ژئوگريد، دريچه ها و پست هاي کامپوزيتي برق در راستاي توسعه فن آوري زيرسازي راه ها و ابنيه، خطوط لوله نفت و گاز، انواع سدها، تونل ها و مواردي از اين دست تاسيس شده است و به عنوان نماينده انحصاري شركت TessilbrentaSrl ايتاليا و Sotrafa S. A اسپانيا اقدام به عرضه محصولات ژئوسنتتيک می نماید. اين محصولات داراي ويژگي خاصي هستند، مثلا پارچه پليمري آن شبيه به نمد بوده و در مقابل فشار بسيار مقاوم است.