ارائه راهکارهای ژئوسنتتیک با همکاری دکتر پگز


شرکت ناروین گستر پارسیان بدینوسیله اعلام می دارد که بزودی از طریق سایت www.IGSIC.org با همکاری دکتر یان پگز از شرکت I-Corp آمریکا به شرکت های پیمانکار و همکار خدمات مشاوره ای و راهکارهای نوین و مختلف ژئوسنتتیک ارائه خواهد کرد.
برای اطلاعات بیشتر در روزهای آینده به سایت ذکر شده مراجعه کنید.بازدید : 2652

تصاویر