محصولات

ما فروشنده و نصب کننده محصولات ژئوسنتتیک هستیم.
محصولات ژئوسنتتیک به محصولاتی اطلاق می شود که در فعالیت های عمرانی برای مسلح سازی خاک و تقویت بستر جاده ها و یا زهکشی و آب بند کردن و بسیاری از کاربرد های دیگر استفاده می شوند.

گالری تصاویر