جی سی ال

عملکرد:
ایزولاسیون، جداسازی 

کاربرد:
لندفیل(سایت دفن زباله)، دریاچه های مصنوعی و کانال های آب، انواع استخر های ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی و... ،حوضچه های تبخیر مواد شیمیایی، راه سازی، عایق ثانویه برای مخازن سوخت و ذخیره مواد نفتی و سوخت جهت جلوگیری از نشت به داخل خاک و آلودگی خاک و محیط زیست و غیره .