ژئوتکستایل

عملکرد:
فیلتراسیون، زهکشی، تقویت و تسلیح، محافظت، تثبیت و پایدار سازی

کاربرد:
تسلیح خاک ، ساخت دیوار های حائل، ،حفاظت بتن، به عنوان لايه اساس و زیر اساس در راه سازی، فيلترهاي زهكش،محافظت سواحل،ايجاد سواحل مصنوعي و ....