خطوط راه آهن

ژئوسنتتیک می تواند کارکردهای زیر را در ساخت یا نوسازی راه آهن داشته باشد:
جدا نگاه داشتن ذرات مختلف با میزان درشتی متفاوت، فیلتراسیون، زهکشی و مقاوم سازی خاک.
در ساخت راه آهن، ژئوسنتتیک ها ممکن است در میان لایه ی ballast یا sub ballast قرار بگیرند.

ژئوسنتتیک هایی که معمولأ در این کارکردها مورد استفاده قرار می گیرند شامل ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها، ژئوکمپزیت ها و ژئوسل ها هستند.

جداسازی: ژئوسنتتیک ها (ژئوتکستایل ها) ممکن است به منظور جداسازی لایه ها با ذراتی که از نظر اندازه متفاوتند در ناحیه ی سکوی راه آهن استفاده شوند. عبور قطار از روی ریل موجب تکان خوردن خط آهن می شود. در نتیجه، ذرات خاک پی به لایه ی دانه درشت بالا پمپ میشوند و استحکام و ظرفیت زهکشی آن را پایین می آورند.

علاوه بر این، ژئوسنتتیک ها می توانند از نفوذ لایه ها ی دانه درشت و متخلخل بالایی به داخل لایه ی نرم پی بکاهند و از این طریق ضخامت و یکپارچگی لایه ها ی دانه درشت را حفظ کرده و متعاقباً تضمین کننده ی دوام بیشتر آن شوند. برای اینکه این کارکرد حاصل شود، ژئوسنتتیک باید در مقابل فشار متمرکز همچون فشارهایی که پارگی، سوراخ شدگی و ترکیدگی را به همراه دارند مقاومت داشته باشد و دارای فضاهایی باشد که متناسب با اندازه ی ذرات خاکی باشد که قرار است ضبط شود.
مقاومت: ژئوسنتتیک (ژئوتکستایل، ژئوگرید و ژئوسل) هايي که بر روی پی های متزلزل نصب می شوند لزوم تعویض خاک را با خاک مناسب تر از بین می برند و ظرفیت تحمل بار را در سیستم از طریق توزیع فشار افزایش می دهد. نصب کردن آنها در لایه های Ballast و Sub Ballast می تواند سرعت فرایند ته نشین شدن را که ناشی از پراکندگی افقی مواد موجود در بالاست و ساب بالاست می باشد پایین آورد. ویژگی های اصلی ژئوسنتتیک که باید در این نقش مورد توجه قرار گیرند شامل برهم کنش میان ژئوسنتتیک و خاک/Ballast، مقاومت در برابر صدمات مکانیکی، ضریب مقاومت بالا در برابر کشش وانبساط.

قابلیت فیلتری: جریان آب از سمت لایه ی پی به لایه ی دانه درشت بالا ذرات ریز خاک را از پی به بالا حمل می کند. این مسئله بر اثر بالا رفتن فشار لایه ی پی به جهت تردد قطار ها بوجود می آید. در این حالت ژئوتکستایل می تواند به عنوان یک فیلتر کننده عمل کند و اجازه دهد که آب به راحتی عبور کرده و ذرات ریز خاک پی باقی بمانند. برای اینکه این منظور محقق شود، ژئوتکستایل باید دارای قابلیت نفوذ پذیری آب و ضبط ذرات بوده و در برابر جرم گرفتگی مقاوم باشد.
زهکشی: زهکشی مناسب بسیار حائز اهمیت است تا از زوال سکو که ناشی از نفوذ آب باران موجود درپی به سکو یا پمپ شدن آن به ساب بالاست جلوگیری کند.نصب یک ژئوکمپزیت زهکش در نقاط مربوطه، می تواند سکو را زهکشی کند (cross-track drainage) و از جمع شدن آب در زیر آن جلوگیری کند. در این کارکرد، ژئوکمپزیت باید ظرفیت تخلیه ی بالایی داشته باشد و در مقابل صدمات مکانیکی مقاوم باشد.

چنانچه ژئوسنتتیک به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و نصب شود می تواند کارایی راه آهن را از طریق بالا بردن پایداریش و بالا بردن طول چرخه ی تعمیر افزایش دهد.