راکشیلد

در این نقاط نوار خارجی لوله می بایست با یک لایه از محافظ لوله مشیران شبکه ( راک شیلد ) پوشش داده شود. در بخشهائی از مسیر خط لوله که زمین صخره ای انفجار ی بوده و یا لوله ها با لایه بتنی پوشش اضافی شده اند و یا در صورت کاربرد وزنه های سیمانی بایستی از ورقهای مشبک پلی اتیلنی ( راک شیلد ) جهت حفاظت مکانیکی پوشش اصلی لوله استفاده شود.
راک شیلد مشیران شبکه ضمن جلوگیری از عبور سنگها با عبور دادن خاکهای نرم در اطراف لوله مانع از صدمه دیدن محافظ خارجی لوله شده و بدین ترتیب به حفاظت کاتدیک لوله کمک می کند.

مزایای استفاده از راک شیلد :
سرعت کار بالا و بتن ریزی یکنواخت
هزینه کمتر، در مقایسه با حمل و نقل خاک
استفاده از خاکهای محلی در دور لوله
تسهیل در محافظت کاتدیک لوله